Conceptontwikkeling – Van idee naar concept

2018

Je kunt conceptontwikkeling het beste vergelijken met de blauwdruk van een huis. Om een huis te bouwen, kun je niet zonder een bouwtekening. Er is geen aannemer die ‘maar gewoon begint met bouwen’. Toch is er tegen voorwerk in de digitale wereld altijd veel weerstand. Maar je wil er niet aan het einde van een langer project achter komen dat het gebouwde platform niet bij de doelgroep past of dat het geen goed verdienmodel heeft. Om tot het beste resultaat te komen, werken wij met conceptontwikkeling.

We zetten met conceptontwikkeling een goede fundering voor het design en bouwproces. Het fijne van goed voorwerk is dat iedereen weet wat er uiteindelijk ontwikkeld wordt. Problemen pak je in een vroeg stadium aan en er zijn geen verrassingen. Zo werken we efficiënter en komt er een beter eindproduct.

Multidisciplinair team en betrokkenheid

Tijdens de conceptontwikkeling werken wij van begin tot eind in een multidisciplinair team. We werken met content creators, designers en ontwikkelaars. Maar ook het bedrijf waar we het concept voor maken, is onderdeel van het team. Zij kennen hun product en de doelgroep natuurlijk het beste en zijn dus zeker van meerwaarde voor het concept.

Bij conceptontwikkeling staat de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de boodschap die jullie willen overbrengen op de beste manier aankomt bij de doelgroep?

Er zijn verschillende processen voor conceptontwikkeling die doorlopen zouden kunnen worden. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  • Brainstormsessies
  • Creëren van user stories
  • Ontwikkelen van een flowchart
  • Maken van de wireframes & wireflow

Brainstormsessies

Een aantal brainstormsessies zijn het startpunt voor ieder project. We kijken naar de doelgroep en het doel van de website of platform. Tijdens de brainstormsessies worden ideeën gegenereerd en gaan we deze concreter maken op basis van jullie ervaring en ons advies. Uit deze brainstorms formuleren we het probleem en pakken we de meest concrete en relevante ideeën. Deze werken we verder uit tijdens het maken van de user stories.

Creëren van user stories

Een goede manier om het probleem verder te definiëren is het maken van user stories. Bij het maken van user stories verplaats je je in de gebruiker. Aan de hand van het doel kun je korte verhalen opstellen en een goed beeld schetsen van de behoeften van de gebruiker en hoe de website hierop moet inspelen of aan kan voldoen.

Een voorbeeld van een user story is:
Als student wil ik snel mijn rooster van vandaag kunnen inzien zodat ik weet of er een les uitvalt.
User stories maken gebruik van de volgende opbouw: Als wil ik zodat ik .

Ontwikkelen van een flowchart

Een flowchart wordt gebruikt om de logica van het systeem bloot te leggen. Een flowchart is een schematische weergave van een proces. Aan de hand van een flowchart kun je bepalen of de route die een gebruiker aflegt duidelijk is, of alle elementen goed binnen de applicatie passen en of er nog stappen ontbreken. Je kunt zo bijvoorbeeld achterhalen of de gebruiker bepaalde feedback moet krijgen na een handeling of dat de gebruiker een bepaalde handeling niet kan uitvoeren omdat er een stap in het proces ontbreekt.

Maken van de wireframes & wireflow

Via wireframes wordt het concept concreet geschetst. Alle schermen en meldingen worden tot in detail uitgewerkt. Een wireframe kun je het beste vergelijken met de bouwtekening van een huis. Het laat het skelet van de website zien zonder gebruik te maken van een grafisch ontwerp. Bij de wireframes wordt het pad wat een gebruiker volgt helemaal  duidelijk, zeker als alle wireframes aan elkaar worden gelinkt worden in een wireflow.

Op deze manier kun je meer in detail bepalen of het product logisch in elkaar steekt. Maar je kunt ook zien of er op bepaalde pagina’s elementen ontbreken om de juiste handelingen uit te kunnen voeren. Met de wireframes en wireflows wordt definitief getest of het concept voldoet aan alle eisen van de opdrachtgever en de behoeften van de gebruikers.

Goede conceptontwikkeling zorgt voor zekerheid

Gedegen conceptontwikkeling leidt tot een duidelijk beeld van de vereisten voor de website. Zo weten de visual designers en ontwikkelaars wat er van hun wordt verwacht en kan er gerichter gewerkt worden aan de website. Daarnaast weten de bouwers exact alle gebruikersinteracties, schermen en andere voorwaarden en dat resulteert in een betere offerte voor de ontwikkeling van de website.

Wil je zelf onderdeel zijn van het conceptontwikkelingsproces, maar heb je hulp nodig bij de uitwerking hiervan? Neem contact met ons op en dan kijken we in welke vorm conceptontwikkeling het beste past bij jouw product.

Teddie
Contact