Sprint Review ontwikkelingsmethode Scrum

2018

Het is vrijdagmiddag 15.30 en het Scrum team van Cherry maakt zich klaar voor de wekelijkse Sprint Review. Tijdens deze Review nemen we de afgelopen week door. ‘Hebben we al onze doelen behaald?’ ‘Hoe staat het met de nieuwe website van bedrijf X?’ ‘Is bedrijf Y tevreden?’ Daarnaast presenteren we elkaar de websites en projecten die live gegaan zijn. Op die manier zijn we altijd op de hoogte van elkaars werkzaamheden, kunnen we feedback verzamelen en bevorderen we de samenwerking.

Hoe werkt het?

Met ontwikkelmethode Scrum werken wij in sprints van een week. Dat betekent dat aan het begin van de week, op maandagmorgen, gekeken wordt naar wat er die week op de planning staat. Iedere ochtend hebben we overleg, zodat we op de hoogte blijven van elkaars bezigheden en elkaar eventueel kunnen helpen als het nodig is. Op vrijdagmiddag om 15.30 uur begint de Sprint Review: er wordt aan elkaar gepresenteerd wat er gemaakt is. Nu denk je misschien aan ‘een saaie presentatie’, maar niets is minder waar. De Sprint Review is een demo met een werkend product. Bovendien is dit ook het moment voor verbeteringen uit het team of andere mensen binnen ons bedrijf. De verbeteringen die hieruit komen, kunnen dan meteen worden meegenomen voor de volgende week; op die manier worden aanpassingen snel doorgevoerd. Ook is het een moment van leren: tijdens de review geven de teamleden aan welke problemen ze zijn tegen gekomen en hoe deze werden opgelost.

De Sprint Review wordt begeleid door de Product Owner. Na de Sprint Review is het tijd voor de retrospective. Deze wordt voorbereid en begeleid door onze Scrum Master Ernst Erik. Hij houdt gedurende de week in de gaten of Scrum op de juiste manier gebruikt wordt en heeft verder een coachende rol. Om de rol van Scrummaster op zich te nemen, heeft hij een aantal trainingen gevolgd.  ‘Hoe kunnen we het proces en het team verbeteren?’, is tijdens de retrospective de belangrijkste vraag.

Voordelen voor de opdrachtgever

Omdat wij werken met Scrum, plannen we de werkzaamheden per week. In de praktijk komt dat er op neer dat als je vrijdagmiddag voor 12.00 uur iets aanlevert, het een week later op vrijdag klaar kan zijn. Ook zijn er tijdens het gehele proces meerdere feedbackmomenten met jou, als klant. Wij leveren het design namelijk in fases. Dat maakt dat je beter op de hoogte bent van wat er gebeurt en eerder kan aangeven als je niet tevreden bent met iets. Bovendien is het als klant mogelijk om aanwezig te zijn bij de Sprint Review. Zo kun je zien waar wij ons als team mee bezig houden en ook eventuele verbeteringen aandragen voor de volgende week.

Veranderingen door ontwikkelmethode Scrum

Wij werken nu sinds augustus 2017 met Scrum. Sinds de invoering van deze methode, zijn er veel dingen veranderd in de samenwerking van ons team. Dankzij de sprints – die altijd een week duren – hebben we meer overzicht over de projecten en iedereen voelt zich meer betrokken, mede dankzij de reviewmomenten. Voor jou als klant is het ook prettiger: je weet waar je aan toe bent en wanneer je wat kunt verwachten. Toch werken wij niet met een deadline. Natuurlijk maken we een inschatting van wanneer het traject klaar is, maar wij weten uit ervaring dat een intensieve samenwerking van beide partijen, het verhaal wat je wilt vertellen en de kwaliteit van de websites belangrijker zijn dan de deadline. Benieuwd wat we voor je kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Teddie
Contact